Serveis d'ajuda domiciliària

Descripció

Sol·licitar atenció domiciliària, consistent en suport personal i a la llar a aquelles persones o famílies que per diferents motius no poden assumir les activitats de la vida diària. Aquest servei dóna suport i ajuda a la neteja del domicili i al manteniment de l'ordre. També col·labora en la higiene personal, el cuinat d'aliments, l'organització i l'economia de la llar, entre altres necessitats que es tenen a casa.
 

Qui ho pot demanar?

Les persones empadronades a Mollet del Vallès que, amb el personal de suport, puguin continuar vivint a casa i es trobin en alguna de les situacions següents:

  • Una persona gran o discapacitada que visqui sola o amb una altra persona que també necessita atenció.
     
  • Famílies que temporalment no tinguin ningú que assumeixi l'atenció de la família.
     
  • Famílies amb un membre incapacitat de forma temporal.

Cal també que la persona sol·licitant s'ajusti als criteris de necessitat social o de salut aprovats en el Reglament dels serveis d'atenció domiciliària de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
 

Documents que cal aportar

Cal concertar una visita amb l'Equip d'Atenció Social Primària de referència, recollir el full informatiu i la sol·licitud i, un cop emplenada, adjuntar la documentació acreditativa dels requisits i presentar-la a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.


On es demana

Ajuntament de Mollet del Vallès
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

 

Cost

Els preus públics així com les possibles reduccions es fixen a l'Ordenança de preus públics: Preu públic per la prestació dels serveis d'atenció domiciliària.


Model de sol·licitud

 Sol·licitud serveis s'ajuda domiciliària