Sol·licitud d’adjudicació d’un hort a Gallecs

Descripció

Sol·licitar l'adjudicació per a l'ús privatiu d'un hort familiar a Gallecs.

 
Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física empadronada a Mollet del Vallès que compleixi els requisits següents:

  • No disposar a Catalunya de qualsevol altre terreny de conreu, per qualsevol títol
  • No haver-se adjudicat anteriorment un altre parcel·la o hort a un membre de la mateixa unitat familiar

També ho pot demanar un grup o col·lectiu, sempre i quan els seus membres acompleixin les condicions anteriors com a requisits inexcusables, amb finalitats pedagògiques, terapèutiques o socials. En aquest cas, caldrà la designació d'una persona responsable del grup, amb la que es mantindran totes les relacions derivades de l'adjudicació.

 

On es demana

1. Presencialment a l'Ajuntament de Mollet del Vallès

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

 

2. A través d'Internet, al portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, mitjançant el tràmit de sol·licitud general, amb certificat digitalTramitar amb certificat.
 

Cost

És gratuït.
 

Observacions

Les autoritzacions d'ús dels horts s'atorgaran per ordre de presentació de sol·licituds i aquestes restaran, mentre no hi hagi vacants, en una llista d'espera.

En cas que la persona sol·licitant en vulgui desitir pot utilitzar el model específic de desistiment per a fer-ho.


Model de sol·licitud

  Sol·licitud d'adjudicació d'un hort a Gallecs