Sol·licitud de subvencions

Descripció

Sol·licitar una subvenció econòmica per cobrir una part de la despesa generada per projectes de dinamització, promoció, suport i col·laboració en diversos àmbits de la vida social, sense ànim de lucre.

 

Qui ho pot demanar?

Les persones físiques i jurídiques que compleixin els requisits indicats a les bases reguladores generals de subvencions de l'any en curs.


Documents que cal aportar

Cal emplenar la sol·licitud i adjuntar la descripció de les activitats per a les quals es demana la subvenció econòmica.


On es demana

Ajuntament de Mollet del Vallès
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05


Antelació amb què cal demanar

El termini de presentació de les sol·licituds es publica a les bases de cada convocatòria.


Documents relacionats

Consultar els terminis i les condicions a les bases reguladores generals de les subvencions de l'any en curs i a les específiques de la convocatòria.

 

Model de sol·licitud

 Sol·licitud de subvenció

 Full de transferència bancària

Model de declaració jurada

Certificació de número de socis

Registre d'apoderament