Sol·licitud general - Instància genèrica

Descripció

Si la sol·licitud o gestió que voleu fer no està relacionada amb cap dels tràmits definits en l'apartat Tràmits, podeu fer servir aquesta opció per comunicar-vos amb l'Ajuntament.

 

Qui ho pot demanar

Qualsevol persona, física o jurídica, degudament acreditada.

En cas d'actuar en nom d'una altra persona, empresa o entitat, caldrà acreditar la representació o bé presentar l'autorització de representació signada per la persona interessada i la representant d'acord amb el model de representació.

 

On es demana

  1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):
    Ajuntament de Mollet del Vallès
    Pl. Major, 1.

    08100 Mollet del Vallès
     
  2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital Tramitar amb certificat.

D'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques, les entitats sense personalitat jurídica, col·legiats professionals, els empleats públics, o els qui els representin, resten obligades a relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament i, per tant, cal que presentin la seva comunicació a través del portal de tràmits de la seu electrònica de l'Ajuntament adjuntant el model específic d'instància que correspongui.


Observacions

Per aquells tràmits electrònics gestionats per l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació caldrà adreçar-se a la seva seu electrònica.
 

Model de sol·licitud

  Sol·licitud general