Sol·licitud per al Casal Obert

Descripció

Sol·licitar plaça en el Casal Obert.

El Casal Obert és un espai socioeducatiu adreçat als infants i a les famílies que necessiten suport en l'educació i el creixement personal dels seus fills o de les seves filles. Aquest servei es planteja com un espai de trobada i de relació per als infants i la família. El Casal l'integra un equip professional format per educadors/res socials i monitors/res que ofereixen una atenció personalitzada, dins un entorn que ajuda els infants a millorar el seu desenvolupament i la seva relació, mitjançant el joc i les activitats.

El Casal Obert també ofereix un programa preventiu i d'acompanyament al medi obert adreçat a adolescents i joves. El programa MO-VIDA Mollet i habilitats per a la vida es basa en accions socioeducatives sobre les competències socials i els diferents espais de la ciutat.
 

Qui ho pot demanar?

El pare, la mare o el/la tutor/a legal de l'infant, que ha de tenir una edat compresa entre els 3 i els 18 anys.
 

On es demana

Per accedir al Casal Obert s'ha de formalitzar una sol·licitud a l'Oficina d'Atenció Ciutadana:

Ajuntament de Mollet del Vallès
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05

 

Model de sol·licitud

 Inscripció al Casal Obert