Subvenció de l’impost sobre béns immobles per a famílies monoparentals

Descripció

Sol·licitar una subvenció de la quota íntegre de l'impost sobre béns immobles per als titulars de famílies monoparentals

 

Qui ho pot demanar?

Els subjectes passius de l'impost de béns immobles que tinguin la condició de titulars de família monoparental.

 

Antelació amb què cal demanar

Cal consultar la convocatòria a l'apartat de convocatòries públiques de la seu electrònica.


On es demana

 1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):

  Ajuntament de Mollet del Vallès
    
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès
  Tel. 93 571 95 05
   
 2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital Tramitar amb certificat. Cal adjuntar el model normalitzat d'instància per a la sol·licitud d'ajut d'escola bressol degudament emplenat.

 

Documents relacionats

Consultar els terminis i condicions a les bases reguladores generals i a les específiques de la convocatòria. d'aquests ajuts econòmics.


Model de sol·licitud

  Subvenció de l'impost sobre béns immobles per a famílies monoparentals