Subvenció pel foment de l’activitat econòmica

Descripció

Sol·licitar un ajut a les activitats econòmiques consistent en la subvenció de les liquidacions dels tributs objecte de la convocatòria.

 

Qui ho pot demanar?

Les persones físiques o jurídiques que desenvolupin una activitat econòmica i reuneixin els requisits establerts en les bases de la convocatòria.

 

Antelació amb què cal demanar

Cal consultar la convocatòria a l'apartat de convocatòries públiques de la seu electrònica.


On es demana

 1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):

  Ajuntament de Mollet del Vallès
    
  Pl. Major, 1
  08100 Mollet del Vallès
  Tel. 93 571 95 05
   
 2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digital Tramitar amb certificat. Cal adjuntar el model normalitzat d'instància per a la sol·licitud d'ajut d'escola bressol degudament emplenat.
   

Documents relacionats

Consultar els terminis i condicions a les bases reguladores generals i a les específiques de la convocatòria. d'aquests ajuts econòmics.


Model de sol·licitud

  Subvencó pel foment de l'activitat econòmica