Subvenció per al pagament del lloguer per a joves menors de 35 anys

Descripció

Sol·licitar subvenció per al pagament de lloguer d'habitatge per a joves menors de 35 anys empadronats a Mollet del Vallès.


Qui ho pot demanar?

Les persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent a Mollet del Vallès i compleixin els requisits establerts en les bases reguladores d'aquesta subvenció.

 

Documents que cal aportar

  • Contracte d'arrendament signat, on haurà de constar haver dipositat com a mínim una mensualitat de fiança en favor de la propietat.
  • Rebuts acreditatius d'haver abonat les mensualitats de lloguer de l'any en curs. 
    Els rebuts seran bancaris de la transferència bancària, del rebut domiciliat, o de l'ingrés en compte, o per rebut emès pel propietari/ administrador de la finca. En tots els casos hauran de constar les dades del llogater, del propietari/administrador i el concepte.


Termini de sol·licitud

Del 3 al 17 de desembre de 2020.
Cal consultar la convocatòria a l'apartat de convocatòries públiques de la seu electrònica.

 

On es demana

1. Presencialment a l'Ajuntament de Mollet del Vallès

Oficina Local d'Habitatge (amb cita prèvia)
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05


2. A través d'Internet, mitjançant el tràmit de sol·licitud/instància genèrica de la seu electrònica . Caldrà adjuntar el model específic de sol·licitud per a la sol·licitud de la subvenció i adjuntar la documentació obligatòria. Per poder fer el tràmit telemàticament cal disposar de certificat digital o de l'IdCat Mobil (consulteu aquí com obtenir-lo).

 

Documents relacionats

Consultar els terminis i les condicions a les bases de la convocatòria.

 

Model de sol·licitud

  Sol·licitud de subvenció per al pagament de lloguer joves menors de 35 anys