Targetes d'accés a zones de vianants

Descripció

Sol·licitar una targeta per obrir les pilones hidràuliques d'accés als carrers de la ciutat que s'han convertit en zones de vianants.


Qui ho pot demanar?

Els propietaris o llogaters de pisos, locals i aparcaments de les zones de vianants amb accés controlat per pilones.

Abans de l'activació de les pilones es facilita una targeta d'accés als veïns de la zona. Els nous veïns poden presentar una sol·licitud per obtenir el seu dispositiu.

Es podrà sol·licitar una segona targeta en cas de reposicó per pèrdua o deteriorament abonant la taxa corresponent.


On es demana

  1. Presencialment, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC):

        Ajuntament de Mollet del Vallès
        Pl. Major, 1.
        08100 Mollet del Vallès

     
  2. A través d'Internet, al portal d'administració electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, amb certificat digitalTramitar amb certificat. Cal que adjunteu el model de sol·licitud emplenat, juntament amb la documentació acreditativa de la condició de beneficiari de la targeta.

 

Cost

Es pot adquirir una segona unitat o més presentant una sol·licitud i abonant el preu que indica l'Ordenança fiscal: Taxa per expedició de documents administratius.

 

Termini de resposta

10 dies
 

Model de sol·licitud

  Sol·licitud de targeta d'accés a zona de vianants