Teleassistència mòbil per a víctimes de la violència de gènere

Descripció

Sol·licitar el servei d'atenció permanent i a distància per a persones que són víctimes de la violència de gènere i que compten amb una ordre de protecció. Assegura una resposta ràpida durant les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any.
 

Qui ho pot demanar?

Les persones víctimes de violència de gènere que tinguin una ordre de protecció o d'allunyament.

Cal concertar una visita amb l'Equip d'Atenció Social Primària de referència. Igualment cal reunir els requisits següents:

  • Viure i constar al Padró Municipal d'Habitants de Mollet del Vallès.
  • No conviure amb la/les persona/es autora/es dels maltractaments.
  • Tenir una ordre de protecció o d'allunyament d'acord amb la normativa vigent, sempre i quan el jutge que la va emetre no consideri contraproduent aquest servei per a la usuària.

 

On es demana

Ajuntament de Mollet del Vallès
Oficina d'Atenció Ciutadana
Pl. Major, 1
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 571 95 05


Cost

El tràmit és gratuït; tanmateix, algunes de les trucades realitzades amb l'aparell de teleassistència poden tenir cost.
 

Observacions

Per a més informació, consulteu el Servei d'Informació i Atenció a la Dona (SIAD).