Seu Electrònica > Convocatòries públiques > Ajuts, beques i subvencions
Carregant...

Ajuts, beques i subvencions


Les bases reguladores de les subvencions de l'any en curs són les que s'adjunten a continuació: Veure document

En aquest apartat podeu trobar les diverses ajudes.

Ajut, beca o subvenció Bases Convocatòria Termini presentació sol·licituds Fitxa del tràmit Resolucions
Subvencions a entitats per a l'any 2020: educació Del 6 al 31 de juliol -
Subvencions a entitats per a l'any 2020: promoció de la dona Del 3 al 23 de juliol -
Subvencions a entitats per a l'any 2020: serveis socials Del 3 al 23 de juliol -
Subvencions a entitats per a l'any 2020: cooperació al desenvolupament Del 3 al 23 de juliol -
Subvencions a entitats per a l'any 2020: associacionisme veïnal Del 3 al 23 de juliol -
Subvencions a entitats per a l'any 2020: sensibilització per la pau i solidaritat Del 3 al 23 de juliol -
Subvencions a entitats per a l'any 2020: promoció de la salut pública Del 3 al 23 de juliol -
Subvencions a entitats per a l'any 2020: activitats culturals Del 3 al 23 de juliol -
Subvencions a entitats per a l'any 2020: promoció de l'esport Del 3 al 23 de juliol -
Subvencions a entitats per a l'any 2020: activitats juvenils Del 3 al 23 de juliol -
Subvencions a entitats per a l'any 2020: promoció de la gent gran Del 3 al 23 de juliol -

Ajut per al manteniment de l'activitat econòmica i l'ocupació a causa de l'emergència sanitària Covid19

- Del 8 al 30 de juny 2020 -

Ajuts urgents extraordinaris per a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat a conseqüència del COVID19.

- Del 25 de maig al 30 de juny 2020 -

Subvenció de l'IBI per a titulars d'habitatges oferts com a lloguer social per a l'exercici 2019

Del 6/11/2019 al 5/12/2019 -

Ajuts econòmics adreçats als subjectes passius de l'impost sobre l'increment del Valor del Terreny de Naturalesa Urbana (plusvàlues) com a conseqüència d'execucions hipotecàries i anàlegs de l'habitatge habitual per a l'exercici 2019

 

Del 22 d’agost al 30 d’octubre de 2019 - -

Ajuts econòmics adreçats als subjectes passius de l'IBI per a l'exercici 2019 com a conseqüència d'execucions hipotecàries i anàlegs de l'habitatge habitual

Del 22 d’agost al 30 d’octubre de 2019 - -

Ajut econòmic a famílies que tinguin al seu càrrec persones discapacitades i que estiguin gravades per l'impost de béns immobles, per a l'exercici 2019

Del 22 d'agost al 30 d'octubre de 2019 -