Seu Electrònica > Convocatòries públiques > Ajuts, beques i subvencions
Carregant...

Ajuts, beques i subvencions


Les bases reguladores de les subvencions de l'any en curs són les que s'adjunten a continuació: Veure document

En aquest apartat podeu trobar les diverses ajudes.

Ajut, beca o subvenció Bases Convocatòria Termini presentació sol·licituds Fitxa del tràmit Resolucions

Subvencions respecte a l'IBI per a les persones propietàries d'habitatges que ofereixen un lloguer social per a l'exercici 2018

Del 30/11/2018 al 29/12/2018 presencial i fins el 31/12/2018 telemàtiques -

Ajuts econòmics a famílies que tinguin al seu càrrec persones discapacitades i que estiguin gravades per l'impost sobre béns immobles, per a l'exercici 2018.

 

Del 9 d'octubre al 30 de novembre

Ajuts econòmics adreçats als subjectes passius de l'Impost sobre l'Increment del Valor del Terreny de Naturalesa Urbana (plusvàlues) com a conseqüència d'execiucions hipotecàries i anàlegs de l'habitatge habitual per a l'exercici 2018.

Del 30 d'agost al 30 de novembre -

Ajuts econòmics a famílies a l'atur amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l'IBI per a l'exercici 2018

Del 30 d'agost al 30 de novembre

Ajuts econòmics adreçats als subjectes passius de l'IBI per a l'exercici 2018 com a conseqüència d'execucions hipotecàries i anàlegs de l'habitatge habitual.

Del 30 d'agost al 30 de novembre -

Subvencions pel foment de l'activitat econòmica per a l'exercici 2018

Del 30 d'agost al 30 de novembre -

Subvencions a la quota íntegra de l'IBI per a titulars de famílies monoparentals per a l'any 2018

Del 30 d'agost al 30 de novembre

Subvencions a entitats per l'any 2018: educació

Del 4 al 31 de juliol de 2018 -

Subvencions a entitats per l'any 2018: sensibilització per la pau i la solidaritat

Del 21 de juny al 10 de juliol

Subvencions a entitats per l'any 2018: associacionisme veïnal

Del 21 de juny al 10 de juliol

Subvencions a entitats per l'any 2018: salut pública

Del 21 de juny al 10 de juliol

Subvencions a entitats per l'any 2018: activitats culturals

Del 21 de juny al 10 de juliol

Subvencions a entitats per l'any 2018: promoció de la gent gran

Del 21 de juny al 10 de juliol

Subvencions a entitats per l'any 2018: activitats juvenils 

Del 21 de jun al 10 de juliol

Subvencions a entitats per l'any 2018: promoció de la dona

Del 21 de juny al 10 de juliol

Subvencions a entitats per l'any 2018: serveis socials

Del 21 de juny al 10 de juliol

Subvencions a entitats per l'any 2018: promoció de l'esport

Del 21 de juny al 10 de juliol

Subvencions a entitats per l'any 2018: cooperació al desenvolupament

Del 21 de juny al 10 de juliol