Seu Electrònica > Convocatòries públiques > Ajuts, beques i subvencions
Carregant...

Ajuts, beques i subvencions


Les bases reguladores de les subvencions de l'any en curs són les que s'adjunten a continuació: Veure document

En aquest apartat podeu trobar les diverses ajudes.

Ajut, beca o subvenció Bases Convocatòria Termini presentació sol·licituds Fitxa del tràmit Resolucions

Subvenció de l'IBI per a titulars d'habitatges oferts com a lloguer social per a l'exercici 2019

Del 6/11/2019 al 5/12/2019 -

Ajuts econòmics adreçats als subjectes passius de l'impost sobre l'increment del Valor del Terreny de Naturalesa Urbana (plusvàlues) com a conseqüència d'execucions hipotecàries i anàlegs de l'habitatge habitual per a l'exercici 2019

 

Del 22 d’agost al 30 d’octubre de 2019 - -

Subvencions pel foment de l’activitat econòmica per a l’exercici 2019

 

Del 22 d’agost al 30 d’octubre de 2019 - -

Ajuts econòmics adreçats als subjectes passius de l'IBI per a l'exercici 2019 com a conseqüència d'execucions hipotecàries i anàlegs de l'habitatge habitual

Del 22 d’agost al 30 d’octubre de 2019 - -

Subvenció a la quota íntegra de l'impost de béns immobles a famílies monoparentals per a l'exercici 2019

Del 22 d’agost al 30 d’octubre de 2019 -

Ajut econòmic a famílies que tinguin al seu càrrec persones discapacitades i que estiguin gravades per l'impost de béns immobles, per a l'exercici 2019

Del 22 d'agost al 30 d'octubre de 2019 -

Ajuts econòmics a famílies a l'atur amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per l'IBI per a l'exercici 2019

Del 22 d'agost al 30 d'octubre de 2019

Ajuts d'escola bressol 2019

Del 13 al 24 de maig -

Ajuts de menjador i llibres 2019

Del 15 de maig al 5 de juny -

Subvenció per al pagament de lloguer d'habitatge (MIFO 2019)

Del 16 d'abril al 7 de juny de 2019 -

Subvencions a entitats per l'any 2019: cooperació al desenvolupament

De l'11 d'abril al 30 d'abril de 2019

Subvencions a entitats per l'any 2019: associacionisme veïnal

De l'11 d'abril al 30 d'abril de 2019

Subvencions a entitats per l'any 2019: serveis socials

De l'11 d'abril al 30 d'abril de 2019

Subvencions a entitats per l'any 2019: sensibilització per la pau i solidaritat

De l'11 d'abril al 30 d'abril de 2019

Subvencions a entitats per l'any 2019: salut pública

De l'11 d'abril al 30 d'abril de 2019

Subvencions a entitats per l'any 2019: activitats juvenils

De l'11 d'abril al 30 d'abril de 2019

Subvencions a entitats per l'any 2019: promoció de la gent gran

De l'11 d'abril al 30 d'abril de 2019

Subvencions a entitats per l'any 2019: promoció de l'esport

De l'11 d'abril al 30 d'abril de 2019

Subvencions a entitats per l'any 2019: promoció de la dona

De l'11 d'abril al 30 d'abril de 2019

Subvencions a entitats per l'any 2019: activitats culturals

De l'11 d'abril al 30 d'abril de 2019