Seu Electrònica > Sistema de verificació de la seu
Carregant...

Sistema de verificació de la seu


Segons estableix l'article 6.1 d) del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre de 2009, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, qualsevol seu electrònica ha de disposar d'un sistema de verificació dels certificats de la seu, al qual s'hi ha de poder accedir de forma directa i gratuïta.

Els certificats digitals de seu electrònica tenen la utilitat d'assegurar que les relacions dels ciutadans es fan a través d'un canal segur i d’una oficina pública en línia reconeguda, que no permeten la intrusió malintencionada de persones no autoritzades.

Amb el procediment que es descriu a continuació, podeu verificar amb el vostre navegador el certificat de la seu electrònica de l’Ajuntament de Mollet del Vallès que us garanteix que esteu accedint a la seva seu electrònica, així com l’autenticitat del seu origen i la integritat i confidencialitat de les dades que intercanvieu. Aquest procediment difereix lleugerament en funció del navegador que utilitzeu:

Internet Explorer

Cal fer un clic a la icona del cadenat situada a la dreta de la barra d’adreces del navegador i ens apareix el següent:

Sistema de Verificació de la Seu per Internet Explorer

Si cliquem a Visualitza els certificats, podrem comprovar que es mostren les dades següents que associen el certificat digital amb l’adreça web que identifica, així com la seva validesa temporal

Sistema de Verificació de la Seu per Internet Explorer

Mozilla Firefox

Cal fer clic a l'esquerra de l’adreça introduïda a la barra d’adreces, on ens apareixerà el següent:

Sistema de Verificació de la Seu per Mozilla Firefox

Clicant a Més informació... podrem comprovar que es mostren les dades següents:

Sistema de Verificació de la Seu per Mozilla Firefox

Sistema de Verificació de la Seu per Mozilla Firefox

Clicant a Vegeu Certificat podrem veure la validesa temporal que té.

Google Chrome

Cal fer clic a la icona del cadenat de la part dreta de la barra d'adreces del navegador i comprovar que es mostren aquestes dades:

Sistema de Verificació de la Seu per Safari

Clicant a Informació del certificat podrem veure la validesa temporal que té.

Safari

Cal fer clic a la icona del cadenat de la part dreta de la barra d'adreces del navegador i comprovar que es mostren les dades següents:

Sistema de Verificació de la Seu per Safari